Tilstandsrapport og boligsalgsrapport

Tilstand/boligsalgs rapport er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. 

sintef-logo

Tilstand/boligsalgsrapport oppfattes som klart bedre enn enkle verditakster, viser en ny utredning i 2012 fra SINTEF Byggforsk.

Hensikten med Tiltstandsrapport er at kjøpere skal kunne få bedre informasjon om eiendommen før salg og at antall reklamasjoner går ned ved omsetting av bolig og dermed gi bedre bolighandel for selger og kjøper.

Vi mener Tilstandsrapport vil gi en tryggere bolighandel for selger og kjøper. Vi anbefaler helt klart Tilstandsrapport for omsetting av bolig.

Å unnlate å bruke Tilstandsrapport hjelper bare utbyggere og boligselgere som benytter lettvinte løsninger og useriøse håndverkere. I motsetning til hva mange boligselgere tror, skremmes ikke kjøperne av feil som det opplyses om i forkant.

Tvert i mot øker salgsprisen på eneboliger med mellom tre og fem prosent ved bruk av tilstandsrapporter, samtidig som konfliktnivået synker med rundt 20 prosent, ifølge Protector Forsikring.
– Vi erfarer at usikkerhet er det mest prisdempende for et boligsalg. En grundig undersøkelse av boligen skaper trygghet for kjøperen, og er det feil som må utbedres kan man sette av penger i budsjettet før man byr.

Byggetekniske punkter som skal gjennomgås er blant annet: Grunn og fundamenter, grunnmur, drenering, veggkonstruksjoner og utvendige fasader, vinduer og dører, takkonstruksjon, taktekking, overlys, takluker, renner, balkonger utvendige trapper, piper og ildsteder, etasjeskiller, fukt søk bad/våtrom, fukt søk i rom under terreng, kjøkken, VVS, elektriske anlegg og mer. Undersøkelsen er omfattende og tidkrevende, og riktige opplysninger fra eier er viktig. Tilstandsrapport kombineres med både arealmåling og en verditakst, men det avtales som regel særskilt. Rapporten innledes med et sammendrag og en konklusjon, noe som skal oppsummere boligens tilstand og eventuelle tilstandssvekkelser eller funksjonssvikt.

En Tilstand/boligsalgsrapport anbefales på det sterkeste og gir en mye mere trygghet for kjøper og selger enn en vanlig verdi og lånetakst som KUN sier noe om boligens verdi med bygning beskrivelse, IKKE tilstanden på bygget som må være interressant da det er snakk om en stor investering.