Tilstandsrapport

Tilstand/boligsalgs rapport er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. 

 

Tilstand/boligsalgsrapport oppfattes som klart bedre enn enkle verditakster, viser en ny utredning i 2012 fra SINTEF Byggforsk.

Nyhet:

Ny forskrift til avhendingsloven .

Den «nye» avhendingsloven har som mål å gjøre bolighandelen tryggere for kjøperen. Regjeringen har nå lagt frem en ny forskrift til loven som fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen. Både loven og den nye forskriften har tredd i kraft 1. januar 2022.  Nye Tilstandsrapportene iht NS 3600 får høyere kvalitet, og et langt bedre informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Vi har allerede startet med den nye Tilstandsrapporten , ta kontakt for et tilbud .

Hensikten med Tiltstandsrapport er at kjøpere skal kunne få bedre informasjon om eiendommen før salg og at antall reklamasjoner går ned ved omsetting av bolig og dermed gi bedre bolighandel for selger og kjøper.

Vi mener Tilstandsrapport vil gi en tryggere bolighandel for selger og kjøper. Vi anbefaler helt klart Tilstandsrapport for omsetting av bolig.

Å unnlate å bruke Tilstandsrapport hjelper bare utbyggere og boligselgere som benytter lettvinte løsninger og useriøse håndverkere. I motsetning til hva mange boligselgere tror, skremmes ikke kjøperne av feil som det opplyses om i forkant.

Tvert i mot øker salgsprisen på eneboliger med mellom tre og fem prosent ved bruk av tilstandsrapporter, samtidig som konfliktnivået synker med rundt 20 prosent, ifølge Protector Forsikring.
– Vi erfarer at usikkerhet er det mest prisdempende for et boligsalg. En grundig undersøkelse av boligen skaper trygghet for kjøperen, og er det feil som må utbedres kan man sette av penger i budsjettet før man byr.

Byggetekniske punkter som skal gjennomgås er blant annet: Grunn og fundamenter, grunnmur, drenering, veggkonstruksjoner og utvendige fasader, vinduer og dører, takkonstruksjon, taktekking, overlys, takluker, renner, balkonger utvendige trapper, piper og ildsteder, etasjeskiller med måling av høydeavvik, fukt søk bad/våtrom, hulltaking i vegg fra bakside i dusj med fuktmåling, hulltaking i utforet trevegg rom med fuktmåling under terreng(kjellere), kjøkken, VVS, elektriske anlegg og mer. Undersøkelsen er omfattende og tidkrevende, og riktige opplysninger fra eier er viktig. Tilstandsrapport kombineres med både arealmåling og en verditakst, men det avtales som regel særskilt. Rapporten innledes med et sammendrag og en konklusjon, noe som skal oppsummere boligens tilstand og eventuelle tilstandssvekkelser eller funksjonssvikt.

En Tilstand/boligsalgsrapport anbefales på det sterkeste og gir en mye mere trygghet for kjøper og selger enn en vanlig verdi og lånetakst som KUN sier noe om boligens verdi med bygning beskrivelse, IKKE tilstanden på bygget som må være interressant da det er snakk om en stor investering.